Empir Industry inleder samarbete med Idnet AB

mar-2017

Empir Industry och Idnet har inlett ett samarbete.

Empir Industry inleder samarbete med Idnet AB

Empir Industry och Idnet inleder ett samarbete gällande utvecklings- och infrastrukturtjänster. Med Idnets inriktning på IT-lösningar för logistik och lager samt Empir Industrys inriktning mot tillverkning och produktion blir vi starkare och kan erbjuda kompletta lösningar för slutkund. 

Empir Industry 2019 © Design och produktion av Mid Reklambyrå