Empir Industry levererar IT-lösningar till Matsmarts AutoStorelager i Örebro.

nov-2021

Empir Industry levererar ett helhetsgrepp kring applikationsdrift och IT-infrastruktur 24x7 som rör lagerdriften med komponenter såsom hosting av servrar, fiberförbindelse, lokalt nätverk, WiFi och lagerklienter.

I våras publicerade Matsmart informationen att man investerar i ett nytt automatiserat och kliMatsmart lager. Med över 20 000 kvadratmeter, 88 000 backar och 149 robotar som hjälper personalen att plocka och packa varor. Automationen levereras av Element Logic. Byggnaden ska drivas av el från solpaneler och beräknas tas i drift våren 2022.

Empir Industry levererar ett helhetsgrepp kring applikationsdrift och IT-infrastruktur 24x7 som rör lagerdriften med komponenter såsom hosting av servrar, fiberförbindelse, lokalt nätverk, WiFi och lagerklienter.

- Vi visste att vi hade en tight tidplan att hålla och ville säkra upp med en partner som gjort detta förut, därför kändes det helt naturligt att gå med Empir Industry. Att personkemin matchade väldigt bra och att vi hittills haft en riktigt bra resa tillsammans bådar väldigt gott för framtiden, säger Andreas Kardell, CTO på Matsmart.

- Vi är enormt glada över att Matsmart har valt Empir Industry som partner. Att få förtroendet att leverera dessa kritiska tjänster och infrastruktur är ett kvitto på den djupa kunskap och erfarenhet vi har inom det IT-industriella området. Vi ser också att vår lösning och samlingsbegrepp, Always On Logistics, där vi levererar kritisk driftmiljö och 24/7 tjänster remote är både kostnadseffektivt och skalbart.

Det kommer bli en viktig tillgång i Matsmarts fortsatta satsningar framåt, säger Mikael Hedlund, Affärsområdeschef på Empir Industry.
Tack för förtroendet Matsmart, nu kör vi!

Empir Industry 2023 © Design och produktion av Mid Reklambyrå