Empir Industry vinner affär kring IT för fabriker inom fordonsindustri

Empir Industry vinner affär kring IT för fabriker inom fordonsindustrin

Empir Industry vinner affär kring IT för fabriker inom fordonsindustrin där supportteam kommer att ansvara för att produktionskritisk it-infrastruktur, system och applikationer är tillgängliga 24/7. Det innebär 30 nya arbetstillfällen i mellersta och södra Sverige.

Empir Industry vinner affär kring IT för fabriker inom fordonsindustrin där supportteam kommer att ansvara för att produktionskritisk it-infrastruktur, system och applikationer är tillgängliga 24/7.

”Vi är väldigt stolta och glada över att ha fått förtroendet att leverera detta till fabriker på flera orter i Sverige och anställer över 30 personer under 2023 för att klara uppdraget. Målet med leveransen är att hålla produktionen störningsfri” säger Daniel Johansson, VD på Empir Industry.

"Digitaliseringen av Sveriges fabriker har ökat kraftigt de senaste åren. IT är ett mycket viktigt verktyg för att höja kvalitet, effektivitet och spårbarhet och därmed bli mer konkurrenskraftig. På så sätt kan produktion, kompetens och jobb behållas i Sverige.” säger Anders Hibell, affärsutvecklingschef på Empir Industry.

Är ni intresserad av att veta mer så kan ni läsa en artikeln i Bohusläningen, HÄR.

Empir Industry är ett IT-företag som levererar mjukvara och drifttjänster för smarta fabriker. I över två decennier har företaget levererat produkter till tillverkningsindustrin inom MES (manufacturing execution systems), digitala produktionslösningar och 24/7-drift för kritiska it-system.

Empir Industry har kontor i Uddevalla, Göteborg, Trollhättan och Skövde, samt Charleston SC, USA.

   

Empir Industry 2024 © Design och produktion av Mid Reklambyrå