Hjulsbro Steel väljer Empir Industry som partner för digitalisering av sin produktion.

Hjulsbro Steel väljer Empir Industry

Hjulsbro Steel har valt Empir Industry som partner för digitalisering av sin fabrik i Linköping. I fabriken tillverkas spännlinor till framförallt bygg och anläggningsindustri samt till gruvor och järnväg. Hjulsbro ville öka graden av effektivitet, kvalitetssäkring och spårbarhet i produktionsprocessen och har därför valt att införa Empir Industrys MES-plattform.

Med hjälp av Empir Industrys MES-plattform kommer ett parallellt digitalt flöde att skapas utifrån Hjulsbros fysiska tillverkningsprocess.  Därefter kommer tillverkningen av såväl olika varianter som antal av produkterna att kunna styras med mer automatik och precision.

Varje enskild produkt kommer också att kunna kvalitetssäkras i varje produktionssteg, och spårbarhetsdata samlas in som kan användas till att arbeta med trendanalyser, samt skapar möjlighet att utnyttja AI/Machine Learning vid behov.

Lösningen banar väg för modern, hållbar och lönsam produktion och vi är stolta över att ha fått förtroendet att vara en partner till Hjulsbro Steel i detta arbete.

”Vi önskar framtidssäkra vår produktion genom att digitalisera, automatisera manuella processer för att få en effektivare, konkurrenskraftigare produktion med en smidig spårbarhet där vi kan lära oss att bli ännu bättre med hjälp av att analysera data direkt från tillverkningsprocessen. Vi är övertygande att vi med hjälp av MES från Empir kommer uppnå detta”.

Robin Skantze
CFO - Hjulsbro Steel

 

Empir Industry 2023 © Design och produktion av Mid Reklambyrå