Empir Industry är återigen certifierat som ett Great Place To Work®

jan-2021

För ett it-bolag är medarbetarna den största tillgången. Empir Industry fortsätter i år igen sitt samarbete med Great Place To Work.

Great Place To Work genomgör årligen undersökningar i 60+ länder, 10 000+ organisationer och behandlar 100 000 000+ enkätsvar. De hjälper företag att göra oberoende undersökningar av medarbetarupplevelsen, sk. Trust Index, samt Culture Audit, som är en beskrivning av de kulturella ramverk som dokumenteras av ledningsgruppen. Tillräckligt högt resultat i de båda utvärderingarna Trust Index och Culture Audit kvalificerar bolaget för en certifiering som Great Place To Work.

För andra året i rad så certifierar Empir Industry sig som ett Great Place To Work, och detta är vi såklart fantastiskt glada för!

En certifiering markerar en utmärkt arbetsplats är en där man LITAR på människorna man arbetar för, känner STOLTHET för det man gör och TRIVS med människorna man jobbar tillsammans med.

 

Från vår senaste undersökning:

  • 95% av vår personal tycker att ”Allt sammantaget är detta en mycket bra arbetsplats”, vilket är hela 6% över branschindex för ”IT 2020”!

– Vi är såklart oerhört stolta över det här resultatet, vilket visar att vi gör rätt saker för vår största tillgång, vår personal. Det som sticker ut mest i år är att det höga förtroendet till ledarskapet dominerar topplistan i resultatet. Detta känns extra bra med tanke på det här extraordinära året, säger Daniel Johansson, VD.

Vårt arbete fortsätter för att bli en ännu mer inkluderande och rolig arbetsplats där människorna utvecklas och trivs.

Empir Industry 2022 © Design och produktion av Mid Reklambyrå