Vi levererar konkurrenskraft.

Vår verksamhets kärna är IT och det vi egentligen skapar är effektivitet och konkurrenskraft. Våra kunder är i huvudsak medelstora och stora tillverkande företag. Med smarta IT-lösningar kan de konkurrera i en hårt utsatt bransch.
Empir Industry drivs av ett mycket tydligt varför – att kunna behålla tillverkningen i Norden genom att leverera konkurrenskraft och produktivitet.

Industri 4.0 och Internet of Things. 

Våra plattformar och system utvecklas i linje med de högst aktuella koncepten Industri 4.0 och Internet of Things (IoT). Vi skapar smarta fabriker, det har vi gjort i tjugo år, nu kopplar vi dessutom upp fabrikernas system med molnet och alla fördelar som kommer med det.

Ny teknik möjliggör produktionsprocesser med högre flexibilitet och självstyrning. Tillverkning blir mer och mer automatiserad men ska, precis som tidigare, fungera i tuffa produktionsmiljöer där kraven på tillgänglighet och driftsäkerhet är höga. För att möta dessa krav kombinerar vi nya möjligheter och traditionell teknik med vår kompetens, som kommer från många år i branschen.

Kunder

Empir Industry 2023 © Design och produktion av Mid Reklambyrå