Always On Logistics är ett komplett koncept för en modern logistikverksamhet, skräddarsydd för att ta hand om all IT-hosting, nätverksinfrastruktur, applikationer, IT-drift, övervakningstjänster och support dygnet runt oavsett fysisk plats över hela världen. I dagens värld sätter kundens efterfrågan på snabb ledtid mellan order och leverans. Vidare ska det ske i tid och med full spårbarhet. Detta i kombination med företag söker konkurrensfördel genom effektivitet och produktivitet dygnet runt skapar ett enormt tryck på hela leveranskedjan. Behoven omvandlas till behov av ett komplett och automatiserat systemlandskap som hanteras och körs 24x7 utan störningar.

Always On Logistics riktar sig till globala multinationella företag (MNCs), e-handelsföretag med hög tillväxt och frontline tredjepartslogistik (3PL) företag både inom B2B- och B2C-områden. I detta erbjudande har vi kombinerat all vår expertis och alla tjänster riktade mot logistik- och leveranskedjeföretag/verksamheter.

Komponentbaserad med förbrukning "på kran"

Always On Logistics är 100% komponentbaserat, följer trenden "allt som en tjänst" och säljs som en komplett tjänst "på kran" där kunden betalar för alla tjänster månadsvis om så önskas, vilket görs möjligt genom Empir Industrys nära samarbete med utvalda finansiella partners. I tjänsten ingår även genomförandeprojekt som finansieras under avtalsperioden, vilket minskar tröskeln för investeringar. Alternativt kan kunden betala enligt den traditionella modellen per komponent / serviceområde / fas.

 Komplett livscykel - från A till Ö

Konceptet börjar i en förstudie där uppskattning och analys sker. Design på en hög nivå ger en komplett bild av alla hårdvaru- och programvarubehov och leveransmönster. Detta följs av fasbaserat projekt med initiering, design, byggande, förbereda och driftsättning innan formell ”go-live” äger rum och driftstart - inledningsvis med en kalibreringsperiod där serviceavtal kalibreras och skala/öka drift och tjänster äger rum. Konceptet tar fullt ansvar för livscykelhanteringen på lång sikt.

Öppenhet och partnerskap

Dialog med kunden är aktiv på både lednings- och operativ nivå genom en rad workshops, möten och seminarier inom ramen för tjänsten. Detta ger en win-win-situation där både konceptet, kunderna och ekosystemet av leverantörer matar varandra med erfarenhet och input för framtida utveckling. Empir Industry anses ofta vara en sann partner av sina kunder istället för att bara vara en leverantör.

Full integration och redo att skalas

Always On Logistics svarar till lager-/leveranskedjans kärnbehov och kan kombineras och integreras med behov inom andra områden som implementering av digitala skyltlösningar, MES- och WMS-system, datavisualisering, business intelligence och integrationsutveckling mot andra system etc.

 

Anpassat koncept härlett från verkliga affärsbehov

Grunden är inriktad på en teknisk nivå som därmed är kopplad till den dagliga affärsverksamheten och fokusområdena på C-nivå för att skala och optimera verksamheten på lång sikt. I många kundfall finns det säsongsmässiga aspekter att konstruera mot; säsongsförsäljning, Black Week, kampanjer förutom kapacitetsutbyggnad och normala underhållsaktiviteter.

Empir Industrys Always On Logistics-koncept är 100% datadriven vilket ger kunden möjlighet att skala system upp/ner beroende på behov som omvandlas till verkliga ekonomiska besparingar jämfört med normal "design for peaks " där systemen hålls på en för hög nivå under hela året.

NA-KD: Empir Industrys Always On Logistics-koncept möjliggör e-handel och automatiserad robotlagring

I början av 2020 fick Empir Industry en stor order från e-handels- och modeföretaget NA-KD att leverera tjänster och kritisk IT-infrastruktur till NA-KD:s nya automatiserade nordiska robotlager i Landskrona som togs i drift i augusti 2020. Lagret är ett toppmodernt och automatiserat distributionscenter på drygt 23 000 kvm med möjlighet till expansion. Lagret är byggt kring en AutoStore-lösning levererad av Element Logic och WMS-systemet Manhattan SCALE levereras av Idnet. Med sitt nya lager kan NA-KD fortsätta leverera på sin starka försäljningstillväxt och förbättra sina ledtider till alla nordiska kunder. Empir Industrys nya koncept Always On Logistics ligger till grund för affären.

LÄS MER

"Vår verksamhet lider av produktionsproblem och avbrott"

"Vår verksamhet lider av produktionsproblem och avbrott"

Always On Logistics kommer med ett dedikerat och kunnigt team (domän/tekniskt) och en kunskapsbas från liknande fall. Många potentiella problem och avbrott tas proaktivt ut på grund av design och aktiv hantering av systemlandskapet och kontinuerlig datadriven strategi. Särskilt fokus på IT-säkerhet med skiktade säkerhetsåtgärder implementerade inom produktions-, kontors- och gästområden.

"Vår support är spridda över flera aktörer"

"Vår support är spridda över flera aktörer"

Empir Industry fungerar som en SPOC (Single Point of Contact) 24x7 för alla IT-supportbehov oavsett vilket system, komponent, område eller användare som är involverade. Empir Industry fångar alla problem i sitt ITSM-system och driver alla problem för lösning över leverantörernas ekosystem. Ekosystemet sträcker sig från rena IT-leverantörer inom olika systemområden till anläggningsrelaterade parter och kundens egen organisation.

"Jag har ingen överblick över mitt systemlandskap"

"Jag har ingen överblick över mitt systemlandskap"

Empir Industry kan hjälpa till att kartlägga alla IT-system och tillgångar i sitt ITSM-system. Detta ger en fullständig översikt över landskapet och är också kärnan i all incident- och förändringshantering. Always On Logistics ger denna syn på lagret, men kan skalas ut för att hantera resten av företaget också.

"Vi saknar data när vi fattar beslut"

"Vi saknar data när vi fattar beslut"

Allt vi gör är rotat i data. Från go-live och framåt är vi 100% datadrivna och tar kunden in i dialogen som drivs av data och vår analys. Detta görs på teknisk nivå samt operativ och ledningens strategiska nivå. Data är en bra uppsättning verktyg när det gäller ny platsetablering samt uppskalning av ett befintligt lager.

"IT-investeringar upplevs som stora och är ofta nedprioriterade"

"IT-investeringar upplevs som stora och är ofta nedprioriterade"

Empir Industry kan hjälpa kunden att realisera det framtida värdet i sin lager- och logistikverksamhet. Gamla myter är att IT är dyrt och att IT är en icke-kärntillgång. Inget kan vara mer fel nu för tiden. Idag kan allt köpas som en tjänst till en fast månadsavgift inklusive lösningsleverans och implementering. För det andra bör digitala lösningar och IT behandlas som en integrerad del i alla diskussioner för företagsledning för att företaget ska kunna dra full nytta av ny teknik, effektiva produktionsmöjligheter (Industri 4.0) och ett mer agilt förhållningssätt till en dynamisk och svårförutsagd marknad.

 

Fördelar med Always On Logistics

Automatiserad IT-infrastruktur och support

Always On Logistics löser logistikkunders behov av automatiserad IT-infrastruktur och stöd för affärskritisk logistikverksamhet dygnet runt. Datadriven metod genom övervakning, systemhantering, distribution och utgivningshantering i hela systemlandskapet. Tillhandahålla en kostnadseffektiv verksamhet.

Skräddarsydda för hög automatisering och produktivitet baserat på affärsbehov

Konstruerad implementerings- och servicekoncept för högautomatiserade lagerlösningar som Autostore och produktivitetslösningar för arbetsstyrkan (pick-by-light, pick-by-voice, etc.) med virtuella servrar antingen på plats, i privat moln, offentligt moln eller en hybridmolnkombination baserad på data- och latenskrav.

Rätt teknik och aktiv livscykelhantering

Always On Logistics drar nytta av både dagens och morgondagens teknik där alla komponenter klassificeras i ”emergaing” eller ”core state”. Migreringar sker på ett kontrollerat sätt förutsatt att framgångsrika tester visar tillförlitlighet och verkligt affärsvärde. Aktiv livscykelhantering ger ett säkert landskap hela tiden.

Handplockat leverantörsekosystem

Always On Logistics tar med sig ett ekosystem av handplockade leverantörer för en komplett IT-leveranskedja – från början till slut, med stor kompetens inom logistikproduktion och med förmågan att lösa de mest komplexa uppgifterna under tryck dygnet runt.

Kort tid till marknaden

Eftersom Always On Logistics är förkonstruerat och uppfyller de allmänna kundernas behov till 60-70% från början förkortas tiden till marknaden avsevärt. I de tidiga faserna fångas de specifika kundkraven in och lösningen är dimensionerad.

Greenfield-projekt och parallell IT-implementering

Oftast genomförs etableringar av nya lager sekventiellt; först byggs byggnaden, därefter implementeras system i lagret. Empir Industry bygger den kompletta infrastrukturen utanför lokalerna och testar all sin funktionalitet före leverans. Detta innebär att den fysiska implementeringstiden från att byggnaden är färdigt kan hållas på ett minimum och så låg som bara 2 veckor. Detta reducerar också risken för stöld av IT-utrustning på ännu inte klara byggarbetsplatser.

Nyckelfärdig lösning - som en tjänst

Möjlighet för kunden att få en komplett nyckelfärdig lösning genom en helförpackad finansiell tjänst från början till slut med en månadsavgift och ingen CAPEX. Våra tjänster inkluderar försstudie, design, leverans, implementering, utbildning, test, go-live, drift, support och kalibrering / optimering / uppskalning.

Varför Empir Industry?

Industrin i fokus sedan 1999

Sedan starten 1999 har IT för tillverkande industri varit vår kärnverksamhet. Vår höga kompetens inom IT kombinerat med djup kunskap om produktion och tillverkning gör oss unika. 

Alltid nära till expertkunskap 

För oss slutar inte samarbetet vid ett levererat IT-system eller tjänst. Empir Industry blir en långsiktig partner som stöttar och ger råd för drift och vidareutveckling. I vår relation finns våra it-konsulters expertkunskap alltid nära och tillgänglig. 

Med ett tydligt mål

Vi har målet att med hjälp av IT öka våra kunders konkurrenskraft och därmed kunna behålla den tillverkande industrin i Norden. Vi utvecklar våra produkter och tjänster för att effektivisera tillverkningsprocesser och skapa högre tillgänglighet i produktionen.

Fråga mig om Always On Logistics

Lars-Gunnar Strid

Business Unit Manager

+ 46 708-44 22

Mejla Lars-Gunnar

contact
Empir Industry 2024 © Design och produktion av Mid Reklambyrå