Våra specialisters samlade kunskap, erfarenhet och rutiner, i en tjänst. Det är Application Operation.

Vi förstärker den egna it-avdelningen, stöttar med bemanning och beredskap där de egna resurserna tar slut. Vi finns tillgängliga såväl 16/5 som 24/7, när systemleverantören inte är tillgänglig eller för planerade åtgärder som måste ligga utanför arbetstid när systemet inte används.

Vårt mål är att hålla kundens produktion störningsfri. För att nå vårt mål samverkar vi enligt DevOps där vi kombinerar kompetenserna systemutveckling och drift. Vi analyserar, övervakar och förutser. Om en incident skulle inträffa driver, åtgärdar och koordinerar vi arbetet. Dessutom ger våra specialister råd om driften och rekommenderar samt genomför förändringar.

För alla applikationer, databaser och it-system


Tjänsten Application Operation kan implementeras på alla typer av applikationer, databaser och system som ligger på Linux- och Microsoftplattformar. Både de system vi byggt själva och de som levererats av en annan aktör.

Ökad tillgänglighet hos Volvo Cars med Application Operation

”Tjänsten har skapat stabilitet och tillgänglighet. Syftet med implementeringen var att kunna hålla produktionen störningsfri men vi fick mycket mer. Empir Industry har blivit en nära partner som kan ge rådgivning angående systemen ur ett drift-och förändringsperspektiv.”


Bo Persson, IT Manager på Volvo Cars

 

FLER TJÄNSTER TILL VOLVO CARS OCH ANDRA KUNDER

Hur ser din verklighet ut?

"Jag saknar bemanning eller beredskap utanför arbetstid"

"Jag saknar bemanning eller beredskap utanför arbetstid"

Empir Industry tar vid där er arbetsdag tar slut. Vårt team av experter i en funktionsleverans bemannar och erbjuder beredskap dygnet runt, 24/7, eller 16/5 beroende på behov.

"Vårt it-system har ojämn prestanda, störningar eller fördröjningar"

"Vårt it-system har ojämn prestanda, störningar eller fördröjningar"

I den tillverkande industrin är ett it-systems stabilitet och tillgänglighet absolut nödvändigt. Ett problem eller stopp kostar pengar och får konsekvenser i flera led. Med tjänsten Application Operation kan vi öka prestandan i ett system, förhindra störningar i produktionen och fördröjningar i leveransen.

"Vår systemleverantör kan inte erbjuda support när vi behöver"

"Vår systemleverantör kan inte erbjuda support när vi behöver"

Det är inte alltid så att en systemleverantör kan erbjuda support utanför kontorstid. Många gånger finns det inte heller någon egen beredskapsorganisation internt. Om så är fallet har Empir Industrys it-konsulter specialistkunskap för just kritiska it-system och beredskap 24/7. Vår funktionstjänst kan levereras för alla typer av applikationer, databaser och system, både de vi byggt själva och de som levererats av någon annan leverantör.

"Vi saknar rätt kompetens och resurser internt"

"Vi saknar rätt kompetens och resurser internt"

Saknade kompetenser eller resurser kan påverka såväl driften som tillgängligheten i it-miljön och produktionen. Empir Industrys it-konsulter tillför rätt kompetens, verktyg och resurser som förstärker den egna it-avdelningen.

"Jag känner osäkerhet på grund av singelkompetens i it-system och applikationer"

"Jag känner osäkerhet på grund av singelkompetens i it-system och applikationer"

Kunskap och resurser är avgörande men många gånger en bristvara. Empir Industrys funktionsleverans skapar trygghet och tillför kompetens så att verksamheten inte blir lidande av singelkompetens om exempelvis en medarbetare skulle sluta.

"Förändringar och åtgärder i vår it-miljö måste ske utanför arbetstid"

"Förändringar och åtgärder i vår it-miljö måste ske utanför arbetstid"

För att undvika störningar i produktionen och öka tillgänglighet måste planerade it-arbeten ske utanför arbetstid. Med Empir Industrys Application Operation-leverans genomförs förändringar, åtgärder och tester i samband med installationer vid tidpunkter då de inte stör arbetet.

Varför Empir Industry?

Industrin i fokus sedan 1999

Sedan starten 1999 har IT för tillverkande industri varit vår kärnverksamhet. Vår höga kompetens inom IT kombinerat med djup kunskap om produktion och tillverkning gör oss unika. 

Alltid nära till expertkunskap 

För oss slutar inte samarbetet vid ett levererat IT-system eller tjänst. Empir Industry blir en långsiktig partner som stöttar och ger råd för drift och vidareutveckling. I vår relation finns våra it-konsulters expertkunskap alltid nära och tillgänglig. 

Med ett tydligt mål

Vi har målet att med hjälp av IT öka våra kunders konkurrenskraft och därmed kunna behålla den tillverkande industrin i Norden. Vi utvecklar våra produkter och tjänster för att effektivisera tillverkningsprocesser och skapa högre tillgänglighet i produktionen.

Fråga mig om Application Operation 

Linus Otto

0708-44 38 40

Mejla Linus

contact
Empir Industry 2024 © Design och produktion av Mid Reklambyrå