Vad betyder Internet of Things (IoT)?

IoT är ett samlingsbegrepp för den utveckling som gör vardagliga ting digitala. Saker som kläder, hushållsmaskiner och fordon förses med sensorer och processorer som kopplar upp, samlar in och kommunicerar data. 

Vad är en smart fabrik?

Smarta fabriker är fabriker som är uppkopplade, kommunicerar och hela tiden anpassar produktionen efter förutbestämda faktorer. Smarta fabriker blir verklighet tack vare koncepten Internet of Things och Industri 4.0. De goda effekterna är många: högre produktivitet, mer information och större flexibilitet.

Vilka fördelar finns det med att införa spårbarhet i en tillverkningsprocess?

Den data som samlas in blir ett viktigt underlag för analys av tillverkningsprocessen, bakåt för att härröra problem och framåt för att kunna genomföra förbättringar. Läs om fler fördelar med spårbarhet.

Varför ska vi lyfta vårt äldre system till en mer modern miljö?

Vi ser det som ett sätt att säkra framtiden. Det är relativt vanligt att företag har applikationer och programvaror som av någon anledning har blivit föråldrade eller är osupporterade. Empir Industry kan då hjälpa till med att lyfta applikationen och systemet till en modern miljö. Systemet blir i regel mer effektivt och stabilt vilket gör att det blir enklare att underhålla och dessutom kräver mindre underhåll. Läs mer om fördelarna och med att lyfta ett system.

Vi behöver större flexibilitet och kortare ledtider i produktionen, kan ni hjälpa till?

Absolut, det låter som att ett MES-system skulle vara något för er verksamhet. Systemet kan implementeras i mindre steg genom att som exempel starta med en separat station. Därefter går det stegvis att bygga på för att inbegripa hela produktionsflödet.

Hur kan vi införa Industri 4.0 i vår verksamhet?

Industri 4.0 kallas för den fjärde industriella revolutionen och spås bli avgörande för den tillverkande industrin. Tillsammans med IoT möjliggör Industri 4.0 smarta fabriker där maskiner och produkter kommunicerar med varandra. Alla IT-lösningar från Empir Industry går i linje med denna utveckling, kontakta oss så berättar vi mer.

Vad är ett MES-system och hur fungerar det?

MES är en förkortning för Manufacturing Execution System, vilket används för styrning och övervakning av produktionsprocesser. Lösningen möjliggör skapandet av ett digitalt och visuellt produktionsflöde i en fabrik. Alla produkter som ska tillverkas styrs, prioriteras och följs upp, samtidigt som operatörer får visuell information om varianter, materialval och kvalitetskontroller.

Hur kan vi öka tillgängligheten i vår produktion?

Erfarenhet har lärt oss att djup kunskap om kundens IT-system och produktionsprocesser kombinerat med förebyggande underhåll och proaktivitet förbättrar tillgängligheten avsevärt. Med rätt förberedelser kan du vara trygg både i det dagliga arbetet och vid en akut incident. Genom tjänsterna Application Operation och Factory Support arbetar vi för att hålla kundens produktion störningsfri.

Empir Industry levererar konkurrenskraft, vad betyder det?

Våra kunder verkar i en hårt utsatt bransch där kraven växer samtidigt som marginalerna krymper. Med smarta IT-lösningar signerade Empir Industry blir tillverkningsprocesserna både effektivare och av högre kvalitet.

Fanns inte svaret på din fråga här? 

Tveka inte att kontakta oss, våra experter hjälper gärna till.

Empir Industry 2022 © Design och produktion av Mid Reklambyrå