Våra produkter inom Manufacturing Execution System (MES) hjälper dig att effektivisera och kvalitetssäkra din produktion.

Med marknadens krav och dagens konkurrens är lean manufacturing och ökad produktivitet centrala begrepp inom all tillverkning. Marknaden för digitala lösningar inom industrin växer ständigt, inte minst beroende på branschens hårda konkurrens och ökade krav på effektivitet och lönsamhet.
Empir Industrys Manufacturing Execution System bidrar till ökad effektivitet, kvalitet och spårbarhet. Rent tekniskt skapar systemet ett digitalt produktionsflöde där produktionsprocessen visualiseras och affärssystem maskiner och operatörer kopplas ihop och kommunicerar direkt med varandra.
Produktionen kan därefter styras optimalt och förädlingen av produkterna kan följas och kontrolleras i varje produktionssteg.

Vad är ett MES system?
Ett MES-system används främst för styrning, övervakning och uppföljning av produktionsprocesser. Detta skapar en tillförlitlig produktionsöversikt och tillåter produktionschef eller teknikchef att följa varje produkt; antal produkter i produktionen, eventuella fel eller störningar och registrerar spårbarhetsdata.
Vidare mäter MES produktionen i fabriken över tid och visualiserar viktiga nyckeltal. Produkterna kvalitetssäkras dessutom i en kvalitetsuppföljning i varje förädlingssteg.

Flexibilitet i varje lösning
Alla lösningar som Empir Industry levererar är såväl flexibla som kostnadseffektiva och anpassas enkelt efter varje unikt behov. Din verksamhet får rätt information i rätt tid till rätt mottagare. Vi har många exempel på hur våra produkter förbättrar kvaliteten, bidrar till effektivare tillverkning samt förkortar leveranstider.

Partner från förstudie till förvaltning

Vi hjälper vi till med förstudie och analys av fabrikens tekniska miljö och produktionsflöden och tar fram ett skräddarsytt lösningsförslag baserat på kartläggningen och vår plattform. När vi hittat rätt lösning för verksamhetens behov startar vi upp och implementerar MES-systemet i fabriken.

 

Efter implementeringen erbjuder vi supportavtal på driften av systemet upp till 24/7 beroende på behov. Empir Industrys målsättning är att verka som en långsiktig nära partner som kan mycket om våra kunders kärnverksamhet och aktivt kan bidra i våra kunders förbättringsarbete över tid. 

Automatiserad produktion med MES

”Att ha flexibilitet i den dagliga produktionen och möjlighet att snabbt bygga om produktionslinan är avgöranden för att vi ska vara konkurrenskraftiga. Därför har vi stora krav, dels på integration med affärssystemet men också på flexibilitet. Vi har sedan MES-systemet implementerades ökat effektiviteten med 70%.”

Stein-Are Kvikne, Produktions- och utvecklingschef på Flokk

 

FLER LÖSNINGAR INOM MES OCH ANDRA TJÄNSTER

Hur ser din verklighet ut?

”Kvalitetsbrister är svåra att identifiera”

”Kvalitetsbrister är svåra att identifiera”

Ett MES-system kvalitetssäkrar produkten i varje förädlingssteg utifrån uppställda kriterier. Det gör det möjligt att hitta kvalitetsbrister och underlättar defekthanteringen.

”Störningar i vår produktion upptäcks inte i tid”

”Störningar i vår produktion upptäcks inte i tid”

Med en produktionsöversikt får du en vy över produktionsläget i realtid och kan således upptäcka störningar direkt när de inträffar.

”Idag är vår information och mätdata bristfällig”

”Idag är vår information och mätdata bristfällig”

Ett MES-system är optimalt för produktionsuppföljning. Det är möjligt att mäta produktionen i fabriken över tid, ta fram nyckeltal, OEE-tal och mäta ledtider. Allt samlat och visuellt presenterat utifrån fabrikens unika nyckeltal.  

”Vi saknar en överskådlig nulägesbild över produktionen”

”Vi saknar en överskådlig nulägesbild över produktionen”

En produktionsöversikt är värdefullt för produktionen och en av fördelarna med MES. Systemet skapar en vy i realtid över produktionsflödet och visar produkter i arbete (PIA), samt maskinstatus. Läget och aktuella nyckeltal visualiseras.

”I vår tillverkning är ofta materialförlusterna stora”

”I vår tillverkning är ofta materialförlusterna stora”

Stora materialförluster är ofta ett resultat av att det är svårt att identifiera kvalitetsbrister. MES-systemet kvalitetssäkrar produkten i varje produktionssteg så att du snabbt kan hitta bristerna.  

”Vi ställs ofta inför överproduktion, flaskhalsar och långa ställtider”

”Vi ställs ofta inför överproduktion, flaskhalsar och långa ställtider”

MES hjälper dig att optimera produktionsprocessen utifrån aktuellt orderläge. Systemet skapar styrning så att rätt produkt produceras vid rätt tidpunkt och möjliggör en just in time-leverans.  

Fördelarna med ett MES-system är många

Automatiserade programval

MES automatiserar receptinmatning vilket effektiviserar och minskar risker till följd av manuell inmatning. Du undviker att fel värde matas in, kvalitetsproblem, prestandaproblem och problem som kan uppstå vid bristande kompetens.

Stationsbehörighet

Vid stationen sker en digital identifiering av operatören innan start. Det garanterar att operatören har rätt kompetens för stationen vilket är viktigt ur såväl säkerhets- som kvalitetshänseende.

Materialplock

För att spara tid är materialplocket viktigt, rätt material ska plockas i rätt ordning. Systemet ger information digitalt om vilka produkter som ska plockas i vilken ordning och från vilken plats.

Monteringsinstruktioner

Visuella och interaktiva instruktioner underlättar och hjälper operatören vid montering. Med rätt information vid rätt tidpunkt som dessutom är variantspecifik undviks kvalitetsproblem. Det reducerar även inlärningstiden som annars kan vara lång och singelkompetensen som kan finnas internt.  

Spårbarhet

Spårbarheten är viktig ur flera aspekter, det är ett kundkrav likaväl som ett lagkrav. Det är även relevant för den egna produkt- och processanalys. MES skapar digital spårbarhet över utförda arbetsmoment på alla nivåer – operatör, maskin och produkt.

Förebyggande underhåll

För att minska stopp och störningar signalerar systemet vid rätt tidpunkt eller intervall till operatören om rekommenderade åtgärder. Förutom att stopp undviks reduceras även underhållskostnader som annars hade kunnat bli höga.

Varför Empir Industry?

Industrin i fokus sedan 1999

Sedan starten 1999 har IT för tillverkande industri varit vår kärnverksamhet. Vår höga kompetens inom IT kombinerat med djup kunskap om produktion och tillverkning gör oss unika. 

Alltid nära till expertkunskap 

För oss slutar inte samarbetet vid ett levererat IT-system eller tjänst. Empir Industry blir en långsiktig partner som stöttar och ger råd för drift och vidareutveckling. I vår relation finns våra it-konsulters expertkunskap alltid nära och tillgänglig. 

Med ett tydligt mål

Vi har målet att med hjälp av IT öka våra kunders konkurrenskraft och därmed kunna behålla den tillverkande industrin i Norden. Vi utvecklar våra produkter och tjänster för att effektivisera tillverkningsprocesser och skapa högre tillgänglighet i produktionen.

Fråga mig om Manufacturing Execution System

Daniel Johansson

CEO

0708-44 38 07

Mejla Daniel

contact

Azelio väljer Empir MES

Azelio har utvecklat en lagringslösning för förnybar energi. Med sin spetsteknik vill de förändra framtiden för ren energi. Empir Industry fick uppdraget att leverera det digitala produktionssystemet till Azelio. Systemet ska köras i två av deras produktionsanläggningar. Bland annat i den nya högvolymsproduktion som Azelio satt upp i Uddevalla där man monterar stirlingmotorer för utskeppning i världen. Vidare implementerades systemet i deras test- och utvecklingsanläggning i Åmål.

Läs mer HÄR

Empir Industry 2022 © Design och produktion av Mid Reklambyrå