Spårbarhet i produktionen.

Spårbarhet i en tillverkningsprocess är ett verktyg för information och kontroll genom hela kedjan. Spårbarheten är viktig för att möta de standarder som krävs för de certifieringar som våra kunder har.

För att uppnå full spårbarhet i en tillverkningsprocess samlar vår lösning in och dokumenterar data under utvalda steg i processen. Tack vare lösningens flexibilitet kan maskindata, produktdata och operatörsinformation samlas in från alla typer av utrustning och operatörsarbete.

Den data som samlats in görs sedan sökbar i ett användarvänligt gränssnitt och kan användas för såväl trendanalyser som produktuppföljning samt exporteras till externa analysverktyg. 

Fler fördelar med Traceability

  • Spårbarhet på individnivå
  • Gränsvärdesanalys per station
  • Trendanalys per station
  • Rapporter för modell, station eller individ
  • Produktions- och historiklagring.
Empir Industry 2024 © Design och produktion av Mid Reklambyrå