Utveckla, lyfta och integrera.

Med nära två decenniers erfarenhet av systemutveckling är vi vana vid att lösa olika typer av behov och arbetar gärna i projekt där det ställs höga krav på tillgänglighet, prestanda och tillförlitlighet.

Vi kan hjälpa till i hela utvecklingsprocessen, från idéskapande och problemlösning till kravspecifikation, utveckling och test. Vi erbjuder även projektledning för att leda hela arbetet från start till mål. 

Teknisk specifikation

Om vi ser till tekniken är våra huvudsakliga fokusområden .NET, webb och mobilitet. Inom .NET arbetar vi ofta i programmeringsspråket C# med SQL Server som databas. När det kommer till frontend-utveckling använder vi ASP .NET, MVC och WebApi. Vi behärskar dessutom de senaste javascriptramverken och de dominerade smartphone-plattformarna.

Våra tjänster inom System Development

  • Nytt utvecklingsprojekt
  • Lyfta befintliga system
  • Integrera olika system.

Lyfta befintliga system

Det kommer flera fördelar ut ur att lyfta ett befintligt system. Systemet blir framtidssäkert, i regel effektivare, mer stabilt och kräver mindre underhåll samt blir enklare att underhålla. Faktorer som sparar både tid och pengar. Det kan också vara så att verksamhetens behov eller arbetssätt har förändrats och systemet behöver anpassas utifrån det. Även tekniken utvecklas och system behöver kontinuerligt uppgraderas för att säkerställa samspelet däremellan.

Med mångårig erfarenhet föreslår Empir Industry förändringar och förbättringar för system av alla typer och storlekar. Vi inleder alltid ett projekt av denna typ med en analys av problem, eventuella risker och framtida behov. Därefter kan vi ta fram rätt lösning för det aktuella systemet.    

Integrera olika system

När system integreras med varandra samarbetar de bättre. Arbetet automatiseras i kombinationen med att de manuella insatserna minskar och hela verksamheten blir mer effektiv. Med det kommer självklart flera positiva följder; förutom att verksamheten kan spara både tid och pengar, kan tiden utnyttjas bättre och då det manuella arbetet minskar, minskar också risken för fel orsakade av den mänskliga faktorn.

Empir Industry 2022 © Design och produktion av Mid Reklambyrå