Home > Industries > Process

Digitalization that strengthens your processes

Med rätt insatser och stöd får du en effektiv produktion som förblir lönsam. Därför erbjuder vi trygg konsulterande expertis inom digitalisering. Men också TRUE MES – en skalbar plattform för effektiv styrning och flexibel recepthantering med full kontroll på dosering, blandning och provtagning. TRUE MES loggar även allt som sker, vilket ger dig:

  • Tillgång till spårbarhetsdata för varje produktionsbatch.
  • Möjlighet till driftsuppföljning.

True digitalization, helt enkelt!

Get started!

Contact us to get answers to all your questions, the IT support you need, and deeper insight into our products and services.

Contact us