Hem > Referenser > Pågen

Pågen

På Pågens bageri i Malmö har kapaciteten ökats genom en investering av en helt ny kundorderplock. Empir Industry levererar den digitala delen, Manufacturing Execution System, MES för utbyggnaden i bageriets kundorderplock tillsammans med Teamster AB som haft helhetsåtagandet.

Empir levererar MES till Pågen i Malmö

  • MES

På Pågens bageri i Malmö ska kapaciteten öka genom en investering av en helt ny kundorderplock. Detta eftersom Pågen växer och marknaden efterfrågar färskt svenskt bröd tidigt på dagen, bakat på natten.

Empir Industry levererar den digitala delen, Manufacturing Execution System, MES för utbyggnaden i bageriets kundorderplock tillsammans med Teamster AB som har helhetsåtagandet.

Lösningen hanterar prioritering och sortering av stora volymer bröd dygnet runt.

”Vi är väldigt glada och stolta över att få förtroendet att leverera MES-lösningen som kommer vara ett kraftfullt verktyg och en nyckelkomponent i produktionen med direkt relation till kundens affärs- och kundordersystem.  

Det visar också på styrkan med samarbete där flera aktörer kan jobba tillsammans med sina specialområden i samma leverans. Det skapar ökade kundvärden.”, säger Daniel Johansson, VD för Empir Industry

”Vårt nära och överbryggande samarbete med Empir Industry har fungerat mycket väl, vilket nu medför vårt samarbete i Pågenplocken 1.1. Empir Industry har visat kunnandet och förståelse för vad som krävs för att vara med som leverantör till högteknologiska projekt”, säger Joakim Fredholm VD för Teamster.

Kom igång!

Kontakta oss så får svar på alla dina frågor, den IT-hjälp du behöver och djupare insikt i våra produkter och tjänster.

Kontakta oss