Hem > Referenser > Kullagerfabriken

Kullagerfabriken

I västsverige finns en fabrik som tillverkar sfäriska rullager. Kunderna finns inom olika branscher, på stålverk såväl som inom pappersindustrin. Härdverkstaden hanterar drygt 1,5 miljon lagerringar om året och processen är igång 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan.

”Det Empir Industry gör fungerar”

  • Produktionssystem

Härdningen av lagerringar sker på två separata linjer och processen löper batchvis med ett överordnat system som styr varje processteg, samt samlar in mätvärden och övervakar driften.

– Systemet registrerar all mätdata och är oerhört viktigt för oss. Mätdatan visar hur rundheten blir efter härdning vilket är mycket angeläget att hålla reda på. Det skiljer sig dessutom mellan olika stålleverantörer, säger Joel Berg, produktionschef på företaget.

Även driftdatan är mycket värdefull, den visar var det kan finnas problem eller flaskhalsar. I företagets fall registreras exempelvis alla plock som robotarna gör dygnet runt.

Hur fungerade verksamhet innan Empir Industrys insatser?

– Vi hade ett befintligt överordnat system som var i drift men det var i princip oanvändbart för driftuppföljning och mätdata. Dessutom var systemet instabilt och byggt på en ålderstigen mjukvaruplattform.

Vilka positiva effekter ser ni med det nya produktionssystemet?

– Vi har nu ett system som fungerar och vi har dessutom fått en professionell partner som tar oss på allvar och har kompetens om produktionssystem. Med vårt nya system får vi ut en mycket värdefull data som vi använder i princip dagligen. Det som Empir Industry gör fungerar. Jag har tyvärr varit med om många andra exempel genom åren som inte fungerat, berättar Joel Berg.

Uppdrag Utveckling och drift av ett nytt produktionssystem

Kom igång!

Kontakta oss så får svar på alla dina frågor, den IT-hjälp du behöver och djupare insikt i våra produkter och tjänster.

Kontakta oss