Hem > Referenser > Flokk

Flokk

Det internationella företaget Flokk, tidigare Scandinavian Business Seating, tillverkar kontorsmöbler. För att bli den ledande leverantören måste de också vara ledande hur man producerar, här hjälper Empir Industry till med leveransen av moderna IT-verktyg för att styra produktionen.

Automatiserad produktion med MES

  • MES

  • Produktionssystem

Flokk har fördelat produktionen mellan Norge, Sverige. Polen och USA. Tack vare mjukvara framtagen av Empir Industry når fabrikens ERP-system ända ner till fabriksgolvet, vilket betyder att hela produktionen kan skötas direkt via ordersystemet.

– Det enda vi vet säkert om vår produktion är att den aldrig är statisk. Att ha flexibilitet i den dagliga produktionen och möjlighet att snabbt bygga om produktionslinan är avgöranden för att vi ska vara konkurrenskraftiga. Därför har vi stora krav, dels på integration med affärssystemet men också på flexibilitet vad gäller banans konstruktion, berättar Stein-Are Kvikne, Produktions- och utvecklingschef på Flokk.

Hur fungerade verksamhet innan Empir Industrys insatser?

– Innan Empir Industry var arbetet hos Flokk inte automatiserat och således inte lika effektivt. Fler förproducerade produkter var tvungna att lagerhållas och ta upp plats.

Vilka positiva effekter ser ni med MES-systemet?

– Vi har sedan systemet implementerades ökat effektiviteten med 70%, berättar Stein-Are Kvikne.

MES-systemet som finns hos Flokk är konfigurerat efter vad som ska göras vid produktionslinans olika stationer och vilka egenskaper och material som finns vid varje station. Utifrån insamlade data skapas en rutt på linan. Rutten säger vilka arbetsstationer en palett ska besöka för att stolen ska monteras enligt den inkomna ordern från ordersystemet. På så vis balanserar MES-systemet automatiskt produktionen utifrån vilka ingående komponenter som finns tillgängliga och vilken personal som står vid bandet.  Eftersom MES-systemet löpande övervakar samtliga delar av produktionen är det möjligt att direkt se om det uppstår problem i produktionen. Det är även möjligt att löpande se tillverkningskostnaden för varje enskild stol.

Uppdrag Utveckling och drift av ett nytt MES-system

Kom igång!

Kontakta oss så får svar på alla dina frågor, den IT-hjälp du behöver och djupare insikt i våra produkter och tjänster.

Kontakta oss