Hem > Referenser > Assa Abloy

Assa Abloy

Empir Industry har arbetat tillsammans med ASSA ABLOY under många år och har bland annat levererat MES-lösningar till fabriken i Tjeckien där styrsystem för industriportar tillverkas.

MES ger bättre kvalitet och större variationsmöjligheter

  • MES

Empir Industry har arbetat tillsammans med ASSA ABLOY under många år och har bland annat levererat MES-lösningar till fabriken i Tjeckien där styrsystem för industriportar tillverkas.

– Empir har varit avgörande för att hjälpa ASSA med implementeringen och underhållet av MES (Manufacturing Execution System) sedan produktionsstarten i Sverige år 2005, säger Jaroslav Straka – Chef för produktionsteknik på ASSA ABLOY Entrance Systems i Tjeckien. 

När ASSA flyttade sin verksamhet till Tjeckien fortsatte Empir sitt stöd på distans utan några problem.
Runt 2022, på grund av nya IT-policyer, var ASSA tvungna att uppgradera sin SFC (Shop Floor Control) programvara för att vara kompatibel med de senaste systemen.
Efter noggrann utvärdering valde ASSA att fortsätta med Empir på grund av deras omfattande erfarenhet och kunskap om programvaran. Uppgraderingen syftade till att förbättra systemet genom att lägga till funktioner såsom ett mer användarvänligt gränssnitt, visning av arbetsinstruktioner, möjlighet för operatörer att slutföra order direkt, och förbättrade materialpåfyllningsprocesser.

-Det uppgraderade MES-systemet har medfört betydande fördelar för ASSA. Arbetsledare har nu mer tid att fokusera på sina arbetare, ta itu med problem och förbättra produktionsmiljön, vilket har varit en stor fördel, fortsätter Jaroslav Straka.

Sedan början av vårt samarbete har den mest anmärkningsvärda skillnaden varit den ökade självständigheten hos arbetsstationerna med den nya MES-implementeringen.

– Framöver finns det fortfarande potential för vidare utveckling. Systemet har ännu inte fullt implementerats i alla arbetsstationer på grund av vissa förseningar lokalt i fabriken.
ASSA planerar att investera mer tid för att slutföra denna process. Dessutom siktar vi på att finjustera materialpåfyllningsfunktionen och utveckla övervakningsmöjligheter med hjälp av BI (Business Intelligence) rapporter för att följa KPI (Key Performance Indicators), fortsätter Jaroslav Straka.

-Från det senaste uppgraderingsprojektet lärde vi oss vikten av att kontrollera alla anslutningar mellan de olika programvarusystemen som används. Vi stötte på några utmaningar relaterade till IT-policyer och behovet av att uppgradera annan nödvändig programvara. När det gäller leverans, kompetens och kvalitet hos Empir Industry har ASSA endast positiva kommentarer om Empir, då de verkligen har rätt människor på rätt plats.


– Enligt mig ligger Empirs styrkor i flexibilitet, kunskap om olika system och förmåga att snabbt designa lösningar, avslutar Jaroslav Straka.

Uppdrag Utveckling, support och drift av MES-system 

Kom igång!

Kontakta oss så får svar på alla dina frågor, den IT-hjälp du behöver och djupare insikt i våra produkter och tjänster.

Kontakta oss