Hem > Produkter & Tjänster > TRUE Availability

Effektiv logistik utan avbrott – 24/7

Vår tjänst TRUE Availability är ett komplett koncept för en modern logistikverksamhet. Den är skräddarsydd för att ta hand om all din IT-hosting, nätverksinfrastruktur och IT-drift. Men också dina applikationer och övervakningstjänster – med support dygnet runt, oavsett fysisk plats över hela världen.

Med TRUE Availability tar du ett enormt kliv i rätt riktining mot en konkurrenskraftigt effektiv och produktiv leveranskedja – med full spårbarhet och snabb ledtid mellan order och leverans. Allt tack vare ett komplett och automatiserat systemlandskap som hanteras och körs 24/7, utan störningar. Bra tillgänglighet, helt enkelt.

En logistisk allt i ett-lösning

Det som är unikt med TRUE Availability är att vi har samlat och skapat synergier mellan all vår expertis och alla våra tjänster riktade mot logistik- och leveranskedjeverksamheter. TRUE Availability riktar sig därför till:

 • Globala multinationella företag (MNCs).
 • E-handelsföretag med hög tillväxt.
 • Frontline tredjepartslogistikföretag (3PL), inom såväl B2B- som B2C-områden.

Komponentbaserad – med behovsbaserad förbrukning

TRUE Availability är 100% komponentbaserat, följer trenden ”allt som en tjänst” och säljs som en komplett tjänst ”på kran” – där du betalar för alla tjänster månadsvis, om så önskas.

I tjänsten ingår även genomförandeprojekt som finansieras under avtalsperioden, vilket minskar tröskeln för investeringar. Alternativt kan du betala enligt den traditionella modellen – per komponent, serviceområde eller fas.

Komplett livscykel – från A till Ö

 1. Vi börjar med en förstudie, där uppskattning och analys sker.
 2. Sedan är det dags för design på en hög nivå, vilket ger oss en komplett bild av alla hårdvarubehov, programvarubehov och leveransmönster.
 3. Detta följs av fasbaserat projekt med initiering, design, byggande, förberedande och driftsättning innan formell ”go-live” äger rum.
 4. Nu är det dags för driftstart – inledningsvis med kalibrering av serviceavtal och nivåsättning av drift och tjänster. TRUE Availability tar dessutom fullt ansvar för livscykelhanteringen på lång sikt.

Ett tryggt partnerskap – tillsammans når vi dina mål!

Med hjälp workshops, möten och seminarier säkerställer vi en aktiv dialog, på såväl ledningsnivå som operativ nivå. Detta skapar en win-win-situation där TRUE Availability-konceptet, du som kund och ekosystemet av leverantörer matar varandra med erfarenhet och input för framtida utveckling. Vi på Empir Industry vill med andra ord inte bara vara din leverantör – vi vill vara ditt lönsamma stöd. True partnership, helt enkelt.

Full integration – redo att skalas!

Vår tjänst TRUE Availability svarar till lager- och leveranskedjans kärnbehov, och kan kombineras samt integreras med behov inom andra områden. 
Till exempel:

 • Implementering av digitala skyltlösningar.
 • MES- och WMS-system.
 • Datavisualisering.
 • Business intelligence
 • Integrationsutveckling mot andra system.

TRUE Availability – ett resultatinriktat koncept som bottnar i verkliga affärsbehov

Teknisk grundläggning för affärsdriven skalbarhet

Grunden för TRUE Availability är inriktad på en teknisk nivå som därmed är kopplad till den dagliga affärsverksamheten och fokusområdena på C-nivå. Detta för att skala och optimera verksamheten på lång sikt. I många kundfall finns det säsongsmässiga aspekter att konstruera mot – till exempel säsongsförsäljning, Black Week och olika slags kampanjer. Men även kapacitetsutbyggnad och normala underhållsaktiviteter.

TRUE Availability skapar ekonomiska besparingar

Vårt TRUE Availability-koncept är 100% datadrivet, vilket ger dig möjlighet att skala system upp och ner utifrån behov. Resultatet? Verkliga ekonomiska besparingar. Särskilt när man jämför med normal ”design for peaks”. Där hålls systemen på en för hög nivå under hela året, och detsamma gäller kostnaderna.

Hur ser din verklighet ut?

”Vår verksamhet lider av produktionsproblem och avbrott”

TRUE Availability ackompanjeras av ett dedikerat och kunnigt team (domän/tekniskt) samt en kunskapsbas från liknande fall. Det gör att vi proaktivt kan motarbeta potentiella problem och avbrott. Här har vi särskilt fokus på IT-säkerhet med skiktade säkerhetsåtgärder – implementerade inom produktions-, kontors- och gästområden.

”Vår support är spridd över flera aktörer”

Empir Industry fungerar som en SPOC (Single Point of Contact). Dygnet runt, alla dagar i veckan, för alla IT-supportbehov – oavsett system, komponent, område eller involverade användare. Vi fångar alla problem i ITSM-systemet och driver dem för lösning över leverantörernas ekosystem. Ekosystemet sträcker sig från rena IT-leverantörer inom olika systemområden till anläggningsrelaterade parter och kundens egen organisation.

”IT-investeringar upplevs som stora och är ofta nedprioriterade”

Vi hjälper dig att realisera det framtida värdet i din lager- och logistikverksamhet. En gammal myt är att IT är dyrt och en icke-kärntillgång. Inget kan vara längre från sanningen. Idag kan allt köpas som en tjänst till en fast månadsavgift, inklusive lösningsleverans och implementering. För det andra bör digitala lösningar och IT behandlas som en integrerad del i alla diskussioner för företagsledning. Detta för att din fabrik ska kunna dra full nytta av ny teknik och effektiva produktionsmöjligheter (Industri 4.0), men också ett mer agilt förhållningssätt till en dynamisk och svårförutsagd marknad.

”Jag har ingen överblick över mitt systemlandskap”

Vi hjälper erfaret och gärna till att kartlägga alla IT-system och tillgångar i ditt ITSM-system. Detta ger en fullständig översikt över landskapet och är också kärnan i all incident- och förändringshantering. TRUE Availability ger denna syn på lagret, men kan även smidigt skalas ut för att hantera resten av företaget.

”Vi saknar data när vi fattar beslut”

Allt vi gör är rotat i data. Från go-live och framåt är vi 100% datadrivna och tar in dig i dialogen som drivs av data och vår analys. Detta görs på teknisk nivå samt operativ och ledningens strategiska nivå. Data är en bra uppsättning verktyg när det gäller ny platsetablering samt uppskalning av ett befintligt lager.

Full spårbarhet och snabb ledtid mellan order och leverans – fördelarna med TRUE Availability är många!

Automatiserad IT-infrastruktur och support

TRUE Availability löser dina logisktiska behov av automatiserad IT-infrastruktur och fungerar som ett stabilt stöd för affärskritisk logistikverksamhet dygnet runt. Det innebär datadriven metod genom övervakning, systemhantering, distribution och utgivningshantering i hela systemlandskapet. Resultatet? En kostnadseffektiv verksamhet.

Skräddarsytt för hög automatisering och produktivitet baserat på affärsbehov

TRUE Availability fungerar som ett konstruerat implementerings- och servicekoncept för högautomatiserade lagerlösningar, som Autostore och produktivitetslösningar för arbetsstyrkan (pick-by-light, pick-by-voice, etc). Detta med virtuella servrar – antingen på plats, i privat moln, offentligt moln eller en hybridmolnkombination baserad på data- och latenskrav.

Rätt teknik och aktiv livscykelhantering

TRUE Availability drar nytta av både dagens och morgondagens teknik där alla komponenter klassificeras i ”emergaing” eller ”core state”. Migreringar sker på ett kontrollerat sätt förutsatt att framgångsrika tester visar tillförlitlighet och verkligt affärsvärde. Aktiv livscykelhantering ger ett säkert landskap hela tiden.

Handplockat leverantörsekosystem

TRUE Availability inkluderar ett ekosystem av handplockade leverantörer för en komplett IT-leveranskedja – från början till slut, med stor kompetens inom logistikproduktion och med förmågan att lösa de mest komplexa uppgifterna under tryck, dygnet runt.

Kort tid till marknaden

TRUE Availability är förkonstruerat och uppfyller de allmänna kundernas behov till 60-70% redan från början. På så sätt förkortas tiden till marknaden avsevärt. I de tidiga faserna fångas de specifika kundkraven in och lösningen är dimensionerad.

Greenfield-projekt och parallell IT-implementering

Oftast genomförs etableringar av nya lager sekventiellt: först byggs byggnaden, därefter implementeras system i lagret. Vi bygger istället den kompletta infrastrukturen utanför lokalerna och testar all funktionalitet före leverans. Det innebär att den fysiska implementeringstiden, från att byggnaden är färdig, kan hållas på ett minimum och så låg som bara två veckor. Detta reducerar också risken för stöld av IT-utrustning på pågående byggarbetsplatser.

Nyckelfärdig lösning – som en tjänst

Med TRUE Availability kan du få en komplett och nyckelfärdig lösning genom en helförpackad finansiell tjänst – från början till slut – med en månadsavgift och ingen CAPEX. Våra tjänster inkluderar försstudie, design, leverans, implementering, utbildning, test, go-live, drift, support och kalibrering/optimering/uppskalning.

Varför Empir Industry?

Industrin i fokus sedan 1999

Industrin i fokus sedan 1999

Sedan starten 1999 har IT för tillverkande industri varit vår kärnverksamhet. Vår höga kompetens inom IT kombinerat med djup kunskap om produktion och tillverkning gör oss unika. Med vår långa erfarenhet är vi redo att ta er till nästa nivå av smarta lösningar och effektivitet.

Läs mer
Alltid nära till expertkunskap

Alltid nära till expertkunskap

För oss slutar inte samarbetet vid ett levererat IT-system eller en levererad tjänst. Empir Industry blir en långsiktig partner som stöttar och ger råd för drift och vidareutveckling. I vår relation finns våra IT-konsulters expertkunskap alltid nära till hands.

Läs mer
Med ett tydligt mål

Med ett tydligt mål

Vi har målet att med hjälp av IT öka 
våra kunders konkurrenskraft och 
därmed kunna behålla den tillverkande industrin i Norden. Vi utvecklar våra produkter och tjänster för att effektivisera tillverkningsprocesser och skapa högre tillgänglighet i produktionen.

Läs mer

Kom igång!

Kontakta oss så får du svar på alla dina frågor kring den IT-hjälp du behöver och djupare insikt i våra produkter och tjänster.

Tala med en expert