Hem > Produkter & Tjänster > TRUE 24/7

Få full IT-överblick och jämn prestanda 
– utan störningar eller fördröjningar!

Din produktion förtjänar en effektivisering som består. Därför har vi samlat all vår specialistkunskap i en trygg och smidig supporttjänst som heter TRUE 24/7.

Den fungerar som en funktionsleverans där våra erfarna IT-konsulter analyserar, övervakar, förutser, agerar, koordinerar och supporterar kritiska IT-system. Dygnet runt, alla dagar i veckan. True application operation, helt enkelt.

TRUE 24/7 kan drifta alla typer av applikationer, både de vi byggt själva och de som levererats av annan aktör. Detta ger dig en trygg förstärkning av din egna IT-avdelning – med stöd, bemanning och beredskap där dina egna resurser tar slut.

För alla applikationer, databaser och IT-system

TRUE 24/7 kan implementeras på alla typer av applikationer, databaser och system som ligger på Linux- och Microsoftplattformar. Både de system vi byggt själva och de som levererats av en annan aktör. Det innebär att du får effektiv driftövervakning dygnet runt – på dina villkor.

Hur ser din verklighet ut?

”Jag saknar bemanning eller beredskap utanför arbetstid”

Empir Industry tar vid där din arbetsdag tar slut. Vårt team av experter i en funktionsleverans bemannar och erbjuder beredskap dygnet runt, 24/7, eller 16/5 beroende på behov.

”Vi saknar rätt kompetens och resurser internt”

Av erfarenhet vet vi att saknade kompetenser eller resurser kan försvåra såväl driften som tillgängligheten i IT-miljön och produktionen. Våra IT-konsulter tillför därför rätt kompetens, verktyg och resurser – vilket förstärker din egna IT-avdelning.

”Jag känner osäkerhet på grund av singelkompetens i IT-system och applikationer”

Kunskap och resurser är avgörande, men många gånger en bristvara. Empir Industrys funktionsleverans skapar trygghet och tillför kompetens så att din verksamhet aldrig blir lidande av singelkompetens, om till exempel en medarbetare skulle sluta.

”Vårt IT-system har ojämn prestanda, störningar eller fördröjningar”

Ett stabilt och tillgängligt IT-system är A och O för dig som arbetar inom den tillverkande industrin. Ett stopp eller problem kan bli mycket dyrt och får ofta stora konsekvenser i flera led. Med vår tjänst TRUE 24/7 kan vi öka prestandan i ditt system och förhindra såväl störningar i din produktion som fördröjningar i din leverans.

”Vår systemleverantör kan inte erbjuda support när vi behöver”

En systemleverantör erbjuder sällan support utanför kontorstid. Många gånger finns det inte heller någon egen beredskapsorganisation internt. Om så är fallet kan du tryggt förlita dig på våra erfarna IT-konsulter. De är specialiserade på just kritiska IT-system och står beredda 24/7. Vår funktionstjänst, TRUE 24/7, kan levereras för alla typer av applikationer, databaser och system – både de vi byggt själva och de som levererats av annan leverantör.

”Förändringar och åtgärder i vår IT-miljö måste ske utanför arbetstid”

Vi vill att du ska undvika störningar i din produktion. Därför måste planerade IT-arbeten ske utanför arbetstid. När vi levererar vår tjänst TRUE 24/7 så genomför vi förändringar, åtgärder och tester i samband med installationer vid tidpunkter som inte stör arbetet.

Varför Empir Industry?

Industrin i fokus sedan 1999

Industrin i fokus sedan 1999

Det finns enorma möjligheter för företag inom den tillverkande industrin. Men, utan rätt IT-lösning är det svårt att ta vara på dem. Därför har IT för tillverkande industri varit vår kärnverksamhet sedan starten 1999. Med unikt hög IT-kompetens och gedigen kunskap om produktion och tillverkning har vi lösningarna som tar din verksamhet till nästa nivå.

Läs mer
Alltid nära till expertkunskap

Alltid nära till expertkunskap

För oss slutar inte samarbetet vid ett levererat IT-system eller en levererad tjänst. Empir Industry blir en långsiktig partner som stöttar och ger råd för drift och vidareutveckling. I vår relation finns våra IT-konsulters expertkunskap alltid nära till hands.

Läs mer
Med ett tydligt mål

Med ett tydligt mål

Vi vill stärka den tillverkande industrin i Norden, och med hjälp av IT är det möjligt. Genom att utveckla våra produkter och tjänster kan vi effektivisera tillverkningsprocesser och skapa högre tillgänglighet i produktionen.

Läs mer

Kom igång!

Kontakta oss så får du svar på alla dina frågor kring den IT-hjälp du behöver och djupare insikt i våra produkter och tjänster.

Kontakta oss