Hem > Referenser > Hjulsbro Steel

Hjulsbro Steel

Hjulsbro Steel har valt Empir Industry som partner för digitalisering av sin fabrik i Linköping. I fabriken tillverkas spännlinor till framförallt bygg och anläggningsindustri samt till gruvor och järnväg. Hjulsbro ville öka graden av effektivitet, kvalitetssäkring och spårbarhet i produktionsprocessen och har därför valt att införa Empir Industrys MES-plattform.

MES implementerat hos Hjulsbro Steel i Linköping

  • MES

Empir Industry har nyligen implementerat en komplett MES-applikation hos Hjulsbro Steels fabrik i utkanten av Linköping. I utgångsläget fanns ett modernt affärssystem sammankopplat med rester av ett föråldrat ERP som användes ute i tillverkningen av operatörer jämte en hel del pappershantering. Målet var att få ett produktionssystem att växa i och kunna samla fler viktiga driftsparametrar från processen, samtidigt som man ville förenkla så mycket som möjligt för driftspersonalen. 

”Vi önskade framtidssäkra vår produktion genom att digitalisera, automatisera manuella processer för att få en effektivare, konkurrenskraftigare produktion med en smidig spårbarhet där vi kan lära oss att bli ännu bättre med hjälp av att analysera data direkt från tillverkningsprocessen. Vi är övertygande att vi nu med hjälp av MES från Empir kommer uppnå detta”.

Robin Skantze – Ekonomichef- och IT-chef, Hjulsbro Steel

Med hjälp av Empir Industrys MES-plattform skapades ett parallellt digitalt flöde utifrån den fysiska tillverkningsprocessen i fabriken. Steg för steg i flödesordningen driftsattes lösningen där operatörer succesivt fick nya och bättre verktyg.
MES-plattformen är idag fullt integrerad med det nya affärssystemet, vilket nu resulterat i att tillverkningen av såväl olika varianter, som antal av produkterna kan styras med full automatik och precision i hela flödet.

Varje enskild produkt kan kvalitetssäkras i varje produktionssteg, och spårbarhetsdata samlas automatiskt in som kan användas till att arbeta med trendanalyser, samt skapar möjlighet att utnyttja AI/Machine Learning i framtiden för att styra processen än mer intelligent.

Lösningen banar väg för modern, hållbar och lönsam produktion och vi på Empir Industry är stolta över att ha fått förtroendet att vara en partner till Hjulsbro Steel i detta arbete.

”Nu skannar vi in information i stället för att knappa in den och personalen upplever att det nu är mer lättjobbat och positivt. Rapportering sker automatiskt vilket gör att vi vet att vi har korrekt data att tillgå.”

Joachim Törnfeldt – Kvalitets- och miljöchef, Hjulsbro Steel.

Uppdrag: Implementering av MES-plattform

Kom igång!

Kontakta oss så får svar på alla dina frågor, den IT-hjälp du behöver och djupare insikt i våra produkter och tjänster.

Kontakta oss