Hem > Produkter & Tjänster > TRUE OT Backup

Systembackup för fabriksutrustning

Med TRUE OT Backup får du möjlighet att säkerhetskopiera en rad olika system som finns i din produktion. För att underlätta så kan du schemalägga dessa rutiner så att ingen viktig utrustning missas. Du kan också skapa en anpassad strategi för respektive enhet. Oavsett vilken typ av fabriksutrustning som används, stöder vår mjukvara en bred uppsättning protokoll och anslutningsmetoder. TRUE OT Backup passar därför en rad olika PLC:er, robotar & SCADA-system för att ge ett heltäckande skydd av både kod och parametrar.

Effektiv återställning för kontinuerlig produktionssäkerhet

När olyckan väl är framme så minimeras tiden för återställning genom verktyget och produktionen kan snabbt återupptas med rätt version av utrustningens mjukvara och inställningar.

  • Säkra
  • Skydda
  • Återställ

Kom igång!

Kontakta oss så får du svar på alla dina frågor kring den IT-hjälp du behöver och djupare insikt i våra produkter och tjänster.

Kontakta oss