Hem > Referenser > Scanspac

Scanspac

Läs mer om vad Tomas Eriksson, supply chain officer, för spackeltillverkning i Scanspacs fabrik i Glanshammar säger om vårt arbete med att implementera ett nytt MES-system för processen.

Scanspac

  • MES

I Scanspacs fabrik i Glanshammar utanför Örebro tillverkas spackel för professionella yrkesmålare. Kunder finns inom alla de nordiska länderna samt även inom stora delar av Europa. Fabriken tillverkar ca 34 900 ton spackel per år och produkterna levereras i allt från säckar, småtuber till 15 liters hinkar.

Fabriken har sex linjer för tillverkning av spackel, varav fem stycken är helt automatiserade av MES systemet med tillhörande PLC-kommunikation. Råvaror till produkterna kommer bland annat ifrån gruvor i Glanshammar och Sala.

”I och med att vårt gamla produktionssystem samt även vår hårdvara började bli föråldrat så påbörjade vi en upphandling av nya system. Valet föll på Empir Industrys MES system som matchade våra behov av flexibilitet och anpassningsbarhet”, säger Tomas som är Supply Chain Officer hos Scanspac. 

Med unika recept för varje produkt skapas en blandning med hjälp av doseringar och vägningar av olika material. Recepten laddas ned ifrån affärssystemet till MES och därefter sker all hantering med automatik där MES systemet styr hela processen genom kommunikation med PLC som exekverar alla operationer. I de fall det krävs manuell hantering, får operatören instruktioner på sina stationsskärmar om vad som skall utföras. Blandningen består av ett antal underprocesser som utförs parallellt med individuella operationer för respektive delprocess. Samtliga processer synkroniseras via MES systemet och PLC:n.

I slutet av blandningen sker ett antal provtagningar på materialet och om allt är godkänt så fortsätter operatörerna med tappning av materialet i valda behållare, allt enligt instruktioner som visualiseras på MES stationsskärmar.

”En annan central del med MES systemet är uppföljningen och rapporterna, där framför allt möjligheten att själva kunna påverka utformningen av rapporterna är viktigt för Scanspac”, menar Tomas.

Fabriken har idag full kontroll på alla blandningar, vilka doseringar som har gjorts, vilket material och tankar som har använts, samt hur lång tid varje moment har tagit. Man kan även följa upp om det uppkommit några larm, under- eller överdoseringar eller om det har gjorts några omförsök av doseringar. Slutligen finns även en bra uppföljning av OEE och stopporsaksrapportering per tillverkande linje.

En annan viktig del för Scanspac är att tidigt kunna upptäcka tidsdifferenser i körningar för en linje med samma recept och på det sättet få en snabb indikation om kompletterande underhåll behöver genomföras på linjen.

”Man kan jämföra hur hanteringen av material förändras, t.ex. att samma material hanteras på varierande sätt för de olika linjerna och operatörerna, där tiden är en viktig faktor. Målet är få ner blandningstiderna för respektive linje och jämföra linjerna kontinuerligt”, säger Tomas.

Tala med en expert

Kontakta en kunnig representant från Empir för djupare insikter i våra produkter och tjänster.

Kontakta oss