Hem > Nyheter > Empir Industry levererar MES till Azelio

Empir Industry levererar MES till Azelio

Azelio har utvecklat en lagringslösning för förnybar energi. Med sin spetsteknik vill de förändra framtiden för ren energi. Empir Industry fick uppdraget att leverera det digitala produktionssystemet till Azelio. Systemet ska köras i två av deras produktionsanläggningar. Bland annat i den nya högvolymsproduktion som Azelio satt upp i Uddevalla där man monterar stirlingmotorer för utskeppning i världen. Vidare implementerades systemet i deras test- och utvecklingsanläggning i Åmål.

Empir Industry levererar MES till Azelio

  • Nyhet

  • Projekt

Azelio har utvecklat en lagringslösning för förnybar energi. Med sin spetsteknik vill de förändra framtiden för ren energi. Empir Industry fick uppdraget att leverera det digitala produktionssystemet till Azelio. Systemet ska köras i två av deras produktionsanläggningar. Bland annat i den nya högvolymsproduktion som Azelio satt upp i Uddevalla där man monterar stirlingmotorer för utskeppning i världen. Vidare implementerades systemet i deras test- och utvecklingsanläggning i Åmål.

Leveransen har färdigställts under hösten 2021. Empir Industrys Manufacturing Execution System (MES), hjälper Azelio producera lösningar för att underlätta omställningen från fossil elproduktion till hållbara alternativ så som sol och vind. Azelio valde ett omfattande system som säkrar spårbarhet och kvalitet i produktionsflödet kombinerat med direkt operatörsstöd, såsom digitala instruktioner, materialavrop, cykeltider och andonlarm.

Genom att hjälpa operatörer och maskiner att få rätt information vid rätt tillfälle underlättas kvalitetssäkring, on-boarding och flexibiliteten ökar. Det genom exempelvis uppkopplad utrustning så som skruvdragare, pick to light, testutrustningar, kameror etc. och instruktioner som anpassas till erfarenhet och behörighet.

Samtidigt säkras informationsflödet genom att systemen kopplas samman så att exempelvis affärssystem, produktionssystem, BI- och logistiklösningar med mera kommunicerar som ett ”one-connected system”. MES möjliggör även beredning, order- och ändringshantering samt flexibel start och stopp.

I början fick vi arbeta för att övertyga ledningen om varför vi behövde ett MES-system. Nu har det blivit tvärtom, alla ser vinsterna, även de andra avdelningarna, vilket är superbra. Det gör att vi tittar på fler sätt som digitaliseringen kan hjälpa oss

Ulrika Olsson – Kvalitets och logistikansvarig Azelio

Ladda ner vårt whitepaper

Detta whitepaper förklarar hur industrin kan optimera sina processer genom att gå från informationssilos till nätverksdelning, möta ökade marknadskrav på personliga och hållbara produkter, och skifta från reaktiv till proaktiv styrning. Ladda ner för att förstå hur dessa trender kan förbättra din konkurrenskraft.

Tre växande trender – industriell processoptimering

Kom igång!

Kontakta oss så får svar på alla dina frågor, den IT-hjälp du behöver och djupare insikt i våra produkter och tjänster.

Kontakta oss