Hem > Referenser > Azelio

Azelio

Azelio utvecklade en lagringslösning för förnybar energi. Med sin spetsteknik ville de förändra framtiden för ren energi. Empir Industry fick uppdraget att leverera det digitala produktionssystemet till Azelio. Systemet kördes i två av deras produktionsanläggningar. Bland annat i den nya högvolymsproduktion som Azelio satte upp i Uddevalla där man monterar stirlingmotorer för utskeppning i världen. Vidare implementerades systemet i deras test- och utvecklingsanläggning i Åmål.

Empir Industry leverans av MES till Azelio

  • MES

Azelio utvecklade en lagringslösning för förnybar energi. Med sin spetsteknik ville de förändra framtiden för ren energi. Empir Industry fick uppdraget att leverera det digitala produktionssystemet till Azelio. Systemet kördes i två av deras produktionsanläggningar. Bland annat i den nya högvolymsproduktion som Azelio satte upp i Uddevalla där man monterar stirlingmotorer för utskeppning i världen. Vidare implementerades systemet i deras test- och utvecklingsanläggning i Åmål.

Leveransen färdigställdes under hösten 2021. Empir Industrys Manufacturing Execution System (MES), hjälpte Azelio att producera lösningar för att underlätta omställningen från fossil elproduktion till hållbara alternativ så som sol och vind. Azelio valde ett omfattande system som säkrar spårbarhet och kvalitet i produktionsflödet kombinerat med direkt operatörsstöd, såsom digitala instruktioner, materialavrop, cykeltider och andonlarm.

Genom att hjälpa operatörer och maskiner att få rätt information vid rätt tillfälle underlättades kvalitetssäkring, on-boarding och flexibiliteten. Detta genom exempelvis uppkopplad utrustning så som skruvdragare, pick to light, testutrustningar, kameror etc. och instruktioner som anpassas till erfarenhet och behörighet.

Samtidigt säkrades informationsflödet genom att systemen kopplades samman så att exempelvis affärssystem, produktionssystem, BI- och logistiklösningar med mera kommunicerar som ett ”one-connected system”. MES möjliggjorde även beredning, order- och ändringshantering samt flexibel start och stopp.

Vill du lära dig mer om hur Azelio effektiviserade sin produktion kan du se en film HÄR

I början fick vi arbeta för att övertyga ledningen om varför vi behövde ett MES-system. Nu har det blivit tvärtom, alla ser vinsterna, även de andra avdelningarna, vilket är superbra. Det gör att vi tittar på fler sätt som digitaliseringen kan hjälpa oss

Ulrika Olsson – Kvalitets och logistikansvarig Azelio

Uppdrag: Leverera MES

Kom igång!

Kontakta oss så får svar på alla dina frågor, den IT-hjälp du behöver och djupare insikt i våra produkter och tjänster.

Kontakta oss