Hem > Nyheter > Empir Industry är ett Great Place to Work

Empir Industry är ett Great Place to Work

För ett IT-bolag är medarbetarna den största tillgången. Den nya certifieringen Great Place to Work är därför lika viktig som den är glädjande.

Empir Industry är ett Great Place to Work

  • Nyhet

  • Utmärkelser

– Det är fantastiskt roligt för oss att få den här utmärkelsen. Detta är en del i satsningen på vår personal – vår viktigaste framgångsfaktor för framtiden, säger Daniel Johansson, VD på Empir Industry.

Empir Industry har certifierats enligt en internationell standard och är en arbetsplats där medarbetarna känner sig trygga, stolta och trivs. Empir Industry är dessutom en arbetsplats som når organisatoriska mål, har medarbetare som gör sitt allra bästa och arbetar som ett team.

Undersökning och inventering

Utvärderingen består av två delar, en medarbetarundersökning som alla fått svara på samt en kulturinventering som gjorts av ledningsgruppen. Resultatet av dessa gav utmärkelsen Great Place to Work som blir ett bevis på en god arbetsplatsmiljö och kultur.

Arbetet fortsätter

– Nu sträcker vi på oss lite extra när vi blivit certifierade som ett Great Place to Work 2019, en bedrift vi nått tillsammans. Vi kommer först att fira lite extra och därefter fortsätter så klart arbetet. Vi har ett antal fokusområden som vi kommer jobba vidare med under resterande del av året för att förbättra oss ytterligare, berättar Mikael Hedlund, Consultant Manager på Empir Industry.

Ladda ner vårt whitepaper

Detta whitepaper förklarar hur industrin kan optimera sina processer genom att gå från informationssilos till nätverksdelning, möta ökade marknadskrav på personliga och hållbara produkter, och skifta från reaktiv till proaktiv styrning. Ladda ner för att förstå hur dessa trender kan förbättra din konkurrenskraft.

Tre växande trender – industriell processoptimering

Kom igång!

Kontakta oss så får svar på alla dina frågor, den IT-hjälp du behöver och djupare insikt i våra produkter och tjänster.

Kontakta oss